+

האימפריה הגרמנית > רויס-גרא (1871 - 1918)

שנה2DM10DM20DMשנה
2DM -  - 1884
 - 10DM - 1882
 -  - 20DM1881
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
10DM - 10 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin