+

האימפריה הגרמנית > רייס-גרייץ (1871 - 1918)

שנה2DM3DM20DMשנה
 - 3DM - 1909
2DM -  - 1901
2DM -  - 1899
2DM -  - 1892
2DM -  - 1877
 -  - 20DM1875
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
3DM - 3 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin