+

האימפריה הגרמנית > שאומבורג-ליפה (1871 - 1918)

שנה2DM3DM5DM20DMשנה
 - 3DM -  - 1911
2DM - 5DM20DM1904
2DM - 5DM20DM1898
 -  -  - 20DM1874
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
3DM - 3 מארק
5DM - 5 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin