+

האימפריה הגרמנית > אולדנבורג (1871 - 1918)

שנה2DM5DM10DMשנה
2DM5DM - 1901
2DM5DM - 1900
2DM -  - 1891
 -  - 10DM1874
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
5DM - 5 מארק
10DM - 10 מארק
uCoin