+

האימפריה הגרמנית > מקלנבורג-סטרליץ (1871 - 1918)

שנה1pf2pf5pf2DM3DM10DM20DMשנה
 -  -  -  - 3DM -  - 1913
 -  -  - 2DM - 10DM20DM1905
 -  -  -  -  - 10DM - 1880
 -  -  - 2DM -  -  - 1877
 -  -  -  -  - 10DM20DM1874
 -  -  -  -  - 10DM20DM1873
1pf2pf5pf -  -  -  - 1872
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
1pf - 1 פפניג
2pf - 2 פפניג
5pf - 5 פפניג
2DM - 2 מארק
3DM - 3 מארק
10DM - 10 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin