+

האימפריה הגרמנית > מקלנבורג-שוורין (1871 - 1918)

שנה1pf2pf5pf2DM10DM20DMשנה
 -  -  - 2DM10DM20DM1901
 -  -  -  - 10DM - 1890
 -  -  -  - 10DM - 1878
 -  -  - 2DM -  - 1876
1pf2pf5pf - 10DM20DM1872
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
1pf - 1 פפניג
2pf - 2 פפניג
5pf - 5 פפניג
2DM - 2 מארק
10DM - 10 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin