+

האימפריה הגרמנית > ברמן (1871 - 1918)

שנה2DM5DM10DM20DMשנה
 -  - 10DM - 1907
 - 5DM - 20DM1906
2DM -  -  - 1904
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
5DM - 5 מארק
10DM - 10 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin