+

האימפריה הגרמנית > ליפה (1871 - 1918)

שנה
שנה2DM3DMשנה
 - 3DM1913
2DM - 1906
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
3DM - 3 מארק
uCoin