+

האימפריה הגרמנית > סאקסן-ויימאר-אייזנאך (1871 - 1918)

שנה2DM20DMשנה
2DM20DM1901
2DM - 1898
 - 20DM1896
2DM20DM1892
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin