+

האימפריה הגרמנית > שוארצבורג-זונדרדגאוזאן (1871 - 1918)

שנה
שנה2DM20DMשנה
2DM20DM1896
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin