+

האימפריה הגרמנית > ליבק (1871 - 1918)

שנה2DM3DM5DM10DMשנה
 - 3DM -  - 1914
 - 3DM5DM - 1913
2DM3DM -  - 1912
2DM3DM -  - 1911
 - 3DM - 10DM1910
 - 3DM - 10DM1909
 - 3DM5DM - 1908
2DM - 5DM - 1907
2DM -  - 10DM1906
2DM -  - 10DM1905
2DM - 5DM10DM1904
2DM -  - 10DM1901
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
3DM - 3 מארק
5DM - 5 מארק
10DM - 10 מארק
uCoin