+

האימפריה הגרמנית > אנגלט (1871 - 1918)

שנה2DM3DM10DM20DMשנה
 - 3DM -  - 1911
 - 3DM -  - 1909
2DM -  - 20DM1904
2DM - 10DM20DM1901
 -  - 10DM20DM1896
2DM -  -  - 1876
 -  -  - 20DM1875
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
3DM - 3 מארק
10DM - 10 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin