+

האימפריה הגרמנית > בוואריה (1871 - 1918)

שנה2DM3DM5DM10DM20DMשנה
2DM3DM5DM - 20DM1914
2DM3DM5DM - 20DM1913
2DM3DM - 10DM - 1912
 - 3DM - 10DM - 1911
 - 3DM - 10DM - 1910
 - 3DM - 10DM - 1909
2DM3DM5DM -  - 1908
2DM - 5DM10DM - 1907
2DM - 5DM10DM - 1906
2DM -  - 10DM20DM1905
2DM - 5DM10DM - 1904
2DM - 5DM10DM - 1903
2DM - 5DM10DM - 1902
2DM - 5DM10DM - 1901
2DM - 5DM10DM/new
10DM/old
20DM1900
2DM - 5DM -  - 1899
2DM - 5DM10DM - 1898
2DM - 5DM10DM - 1896
 -  - 5DM - 20DM1895
 -  - 5DM -  - 1894
2DM - 5DM10DM - 1893
2DM - 5DM -  - 1891
 -  -  - 10DM - 1890
2DM - 5DM10DM - 1888
2DM -  -  -  - 1883
 -  -  - 10DM - 1881
2DM -  - 10DM - 1880
 -  -  - 10DM - 1879
 -  - 5DM10DM20DM1878
2DM - 5DM10DM - 1877
2DM - 5DM10DM20DM1876
 -  - 5DM10DM20DM1875
 -  - 5DM10DM20DM1874
 -  -  - 10DM20DM1873
 -  -  - 10DM20DM1872
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
2DM - 2 מארק
3DM - 3 מארק
5DM - 5 מארק
10DM - 10 מארק
20DM - 20 מארק
uCoin