+

אפריקה גרמנית מזרחית > רופיה (pre-decimal) (1890 - 1903)

שנה1p¼Rp½Rp1Rp2Rpשנה
 -  -  - 1Rp - 1902
 - ¼Rp½Rp1Rp - 1901
 -  -  - 1Rp - 1900
 -  -  - 1Rp - 1899
 - ¼Rp - 1Rp - 1898
 -  - ½Rp1Rp - 1897
 -  -  - 1Rp2Rp1894
 -  -  - 1Rp2Rp1893
1p -  - 1Rp - 1892
1p¼Rp½Rp1Rp - 1891
1p -  - 1Rp - 1890
מערכת מטבעות: 1 רופיה = 64 פזה
1p - 1 פזה
¼Rp - ¼ רופיה
½Rp - ½ רופיה
1Rp - 1 רופיה
2Rp - 2 רופיה
uCoin