+

אוקיאניה הצרפתית > שטח חו (1949 - 1952)

שנה
שנה50c1F2F5Fשנה
 -  -  - 5F1952
50c1F2F - 1949
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
50c - 50 סנטים
1F - 1 פרנק
2F - 2 פרנק
5F - 5 פרנק
uCoin