+

אפריקה המשוונית הצרפתית > המושבה הצרפתית (1942 - 1958)

שנה5c10c25c50c1F2F5F10F25Fשנה
 -  -  -  -  -  - 5F10F25F1958
 -  -  -  - 1F2F -  -  - 1948
5c10c25c50c1F -  -  -  - 1943
 -  -  - 50c1F -  -  -  - 1942
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
5c - 5 סנטים
10c - 10 סנטים
25c - 25 סנטים
50c - 50 סנטים
1F - 1 פרנק
2F - 2 פרנק
5F - 5 פרנק
10F - 10 פרנק
25F - 25 פרנק
uCoin