+

מושבות צרפתיות > פרנק (1825 - 1844)

שנה5c10cשנה
5c10c1844
5c10c1843
5c10c1841
5c10c1839
5c - 1830
5c10c1829
5c10c1828
5c10c1827
5c10c1825
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
5c - 5 סנטים
10c - 10 סנטים
uCoin