+

צרפת > המלך לואי XVI (1774 - 1793)

סוגים
1K
סט מטבעות
×
שנה1l3d6d½s1s12d2s6s12s15s24s30s½E1E1D2Dשנה
 -  - 6d/A
6d/O
 -  - 12d/A
12d/O
2s/A
2s/O
 -  - 15s - 30s/A
30s/O
½E1E/A
1E/O
 -  - 1793
1l3d/A
3d/O
6d/A
6d/O
 -  - 12d/A
12d/O
2s/A
2s/O
 -  - 15s/A
15s/O
 - 30s/A
30s/O
½E
½E
1E/A
1E/O
1E
1D2D1792
1l -  - ½s1s12d/A
12d/O
2s -  - 15s/A
15s/O
 - 30s/A
30s/O
½E1E1D2D1791
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1790
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1789
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1788
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1787
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1786
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D/O
1D/S
2D/O
2D/S
1785
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1784
1l -  - ½s1s -  - 6s12s - 24s - ½E1E1D2D1783
1l -  - ½s1s -  - 6s12s - 24s - ½E1E1D2D1782
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1781
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1780
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1779
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1778
1l -  - ½s1s -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1777
 -  -  -  -  -  -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1776
 -  -  -  -  -  -  -  - 12s - 24s - ½E1E1D2D1775
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½E1E1D/1A
1D/2A
 - 1774
מערכת מטבעות: 1 אקו = 120 סול
3d - 3 דאניה
6d - 6 דאניה
12d - 12 דאניה
1l - 1 ליארד
½s - ½ סול
1s - 1 סול
2s - 2 סול
6s - 6 סול
12s - 12 סול
15s - 15 סול
24s - 24 סול
30s - 30 סול
½E - ½ אקו
1E - 1 אקו
1D - 1 דיאור
2D - 2 דיאור
uCoin