+

צרפת > הרפובליקה השנייה (1848 - 1851)

סוגים
30
שנה1c20c50c1F2F5F10F20Fשנה
1c20c50c1F2F5F10F20F1851
1c20c50c1F2F5F10F20F1850
1c20c50c1F2F5F/old
5F/new
 - 20F/new
20F/old
1849
1c -  -  -  - 5F - 20F1848
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
1c - 1 סנטים
20c - 20 סנטים
50c - 50 סנטים
1F - 1 פרנק
2F - 2 פרנק
5F - 5 פרנק
10F - 10 פרנק
20F - 20 פרנק
uCoin