+

צרפת > משטר וישי (État Français) (1941 - 1944)

סוגים
15
סט מטבעות
×
שנה10c20c50c1F2F5Fשנה
10c20c/Fe
20c/Zn
50c1F2F - 1944
10c/old
10c/new
20c50c1F2F - 1943
10c20c50c1F -  - 1942
10c20c/20
20c/VINGT
 -  -  - 5F1941
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
10c - 10 סנטים
20c - 20 סנטים
50c - 50 סנטים
1F - 1 פרנק
2F - 2 פרנק
5F - 5 פרנק
uCoin