+

פיג'י > המלכה אליזבת II (1969 - 2018)

שנה1c2c5c10c20c50c$1$2שנה
 -  -  -  -  -  - $1 - 2017
 -  - 5c - 20c -  - $22014
 -  - 5c10c20c50c$1$22013
 -  - 5c10c20c50c$1$22012
 -  - 5c10c20c50c$1 - 2010
 -  - 5c10c20c50c$1 - 2009
1c - 5c10c20c50c -  - 2006
1c2c -  -  -  -  -  - 2005
1c2c -  -  -  -  -  - 2004
1c2c -  -  -  -  -  - 2003
1c2c -  -  -  -  -  - 2002
1c2c -  -  -  -  -  - 2001
 -  - 5c10c20c50c$1 - 2000
1c - 5c10c20c50c$1 - 1999
 -  - 5c10c20c50c$1 - 1998
1c - 5c10c20c50c$1 - 1997
 -  -  - 10c20c50c$1 - 1996
1c2c5c10c20c50c$1 - 1995
1c2c5c10c20c50c -  - 1994
1c2c5c10c20c50c -  - 1992
1c2c5c10c20c50c -  - 1990
1c2c5c10c20c50c -  - 1987
1c2c5c10c20c50c -  - 1986
1c2c - 10c20c -  -  - 1985
1c2c5c10c20c50c -  - 1984
1c2c5c10c20c50c -  - 1983
1c2c5c10c20c50c -  - 1982
1c2c5c10c20c50c -  - 1981
1c2c5c10c20c50c -  - 1980
1c2c5c10c20c50c -  - 1979
1c2c5c10c20c50c -  - 1978
1c2c5c10c20c -  -  - 1977
1c2c5c10c20c50c$1 - 1976
1c2c5c10c20c50c -  - 1975
 -  - 5c - 20c -  -  - 1974
1c2c5c10c20c -  -  - 1973
1c2c5c10c20c - $1 - 1969
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנט
1c - 1 סנט
2c - 2 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
20c - 20 סנט
50c - 50 סנט
$1 - 1 דולר
$2 - 2 דולר
uCoin