+

אתיופיה > הקיסר מנליק II (1889 - 1931)

סוגים
2
שנה1/100Br¼g1/32Br½g1g⅛Br¼Br½Br1Br¼W½W1Wשנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½W1W፲፱፻፳፫፲፱፻፳፫
 -  -  -  - 1g - ¼Br - 1Br -  -  - ፲፷፻፺፭፲፷፻፺፭
 -  -  -  -  -  -  -  - 1Br -  -  - ፲፷፻፺፪፲፷፻፺፪
 -  -  -  - 1g -  -  -  -  -  -  - ፲፷፻፺፩፲፷፻፺፩
1/100Br - 1/32Br
1/32Br/l
 - 1g
1g/A
 - ¼Br
¼Br/A
½Br
½Br/A
1Br¼W½W1W፲፷፻፹፱፲፷፻፹፱
 - ¼g - ½g1g⅛Br¼Br½Br1Br -  -  - ፲፷፻፹፷፲፷፻፹፷
 -  -  -  -  - ⅛Br¼Br½Br1Br -  -  - ፲፷፻፹፯፲፷፻፹፯
מערכת מטבעות: 1 וארק = 4 ביר = 32 גארש
¼g - ¼ גארש
½g - ½ גארש
1g - 1 גארש
1/100Br - 1/100 ביר
1/32Br - 1/32 ביר
⅛Br - ⅛ ביר
¼Br - ¼ ביר
½Br - ½ ביר
1Br - 1 ביר
¼W - ¼ וארק
½W - ½ וארק
1W - 1 וארק
uCoin