+

אסטוניה > הרפובליקה הראשונה (מארק) (1922 - 1927)

שנה1M3M5M10Mשנה
1M3M5M10M1926
 - 3M - 10M1925
1M - 5M - 1924
1M3M5M - 1922
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פאני
1M - 1 מארק
3M - 3 מארק
5M - 5 מארק
10M - 10 מארק
uCoin