+

גינאה המשוונית > פרנק שיתוף פעולה במרכז האפריקה (1985 - 2015)

שנה
שנה5₣25₣50₣100₣שנה
 -  - 50₣100₣1986
5₣25₣50₣100₣1985
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
5₣ - 5 פרנק
25₣ - 25 פרנק
50₣ - 50 פרנק
100₣ - 100 פרנק
uCoin