+

אנגליה > המלך צ'רלס II (1660 - 1685)

סוגים
102
שנה¼d½d1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G5Gשנה
¼d - 1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G5G1684
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G5G1683
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G5G1682
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G5G1681
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d5s/III
5s/IV
½G1G2G5G1680
¼d - 1d2d3d4d6d1s2s6d5s/III
5s/IV
½G1G2G5G1679
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G5G/n
5G/o
1678
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G5G1677
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d5s½G1G2G5G1676
¼d½d1d2d3d4d6d1s/II
1s/III
2s6d5s - 1G2G5G1675
¼d - 1d2d3d4d6d1s/II
1s/III
2s6d - ½G1G - 5G1674
¼d½d1d2d3d4d - 1s2s6d5s½G1G/n
1G/o
 - 5G1673
¼d½d1d2d3d4d - 1s2s6d/III
2s6d/IV
5s½G/n
½G/o
1G/n
1G/o
 - 5G1672
 -  - 1d2d3d4d - 1s2s6d5s/II
5s/III
½G1G2G5G1671
 -  - 1d2d3d4d - 1s2s6d5s½G1G - 5G1670
 -  -  -  -  -  -  -  - 2s6d5s½G1G - 5G1669
 -  -  - 2d -  -  - 1s/I
1s/II
2s6d5s - 1G - 5G1668
 -  -  -  -  -  -  -  - 2s6d5s - 1G -  - 1667
 -  -  -  -  -  -  - 1s/I
1s/II
2s6d5s - 1G -  - 1666
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5s - 1G -  - 1665
 -  -  -  -  -  -  -  - 2s6d5s - 1G2G - 1664
 -  -  -  -  -  -  - 1s2s6d5s - 1G -  - 1663
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5s -  -  -  - 1662
 -  -  -  -  -  -  - 1s -  -  -  -  -  - 1661
 -  - 1d/1is
1d/2is
1d/3is
2d/1is
2d/2is
2d/3is
3d/1is
3d/2is
4d/1is
4d/2is
6d/1is
6d/2is
6d/3is
1s/1is
1s/3is
2s6d/1is
2s6d/2is
2s6d/3is
5s/1is
5s/2is
 -  -  -  - 1660
מערכת מטבעות: 1 פונט = 4 כתר = 20 שילינג = 240 פנס = 960 פרטינג
¼d - 1 פרטינג
½d - ½ פאני
1d - 1 פאני
2d - 2 פנס
3d - 3 פנס
4d - 4 פנס
6d - 6 פנס
1s - 1 שילינג
2s6d - ½ כתר
5s - 1 כתר
½G - 1/2 גינאה
1G - 1 גינאה
2G - 2 גיניאס
5G - 5 גיניאס
uCoin