+

אל סלבדור > הרפובליקה של אל סלבדור (1919 - 2001)

שנה1c2c3c5c10c25c50c₡1שנה
 -  -  - 5c10c25c - ₡11999
 -  -  - 5c10c25c - ₡11998
1c -  - 5c10c25c - ₡11995
 -  -  - 5c10c25c - ₡11994
 -  -  - 5c10c25c - ₡11993
1c -  - 5c10c25c -  - 1992
 -  -  - 5c -  -  - ₡11991
1c -  -  -  -  -  -  - 1989
 -  -  -  -  - 25c - ₡11988
 -  -  - 5c10c -  -  - 1987
1c -  - 5c - 25c -  - 1986
 -  -  -  - 10c -  - ₡11985
 -  -  - 5c -  -  - ₡11984
1c -  -  -  -  -  -  - 1981
1c -  - 5c10c25c50c - 1977
1c -  - 5c -  -  -  - 1976
 -  -  - 5c10c25c -  - 1975
 - 2c3c5c -  -  -  - 1974
 -  -  -  -  - 25c -  - 1973
1c -  - 5c10c -  -  - 1972
 -  -  -  -  - 25c50c - 1970
1c -  -  - 10c -  -  - 1969
1c -  -  - 10c -  -  - 1968
 -  -  - 5c10c -  -  - 1967
1c -  - 5c -  -  -  - 1966
 -  -  - 5c -  -  -  - 1963
 -  -  - 5c -  -  -  - 1959
1c -  - 5c -  -  -  - 1956
 -  -  -  -  - 25c50c - 1953
1c -  - 5c10c -  -  - 1952
1c -  - 5c10c -  -  - 1951
 -  -  - 5c -  -  -  - 1950
 -  -  - 5c -  -  -  - 1948
1c -  -  -  -  -  -  - 1947
1c -  -  -  -  -  -  - 1945
 -  -  - 5c - 25c -  - 1944
1c -  -  -  - 25c -  - 1943
1c -  -  -  -  -  -  - 1942
1c -  - 5c10c -  -  - 1940
 -  -  - 5c -  -  -  - 1939
1c -  -  -  -  -  -  - 1936
1c -  -  -  -  -  -  - 1928
1c -  -  -  -  -  -  - 1926
1c -  - 5c10c -  -  - 1925
 -  -  - 5c10c -  -  - 1921
1c -  - 5c -  -  -  - 1920
1c -  - 5c -  -  -  - 1919
מערכת מטבעות: 1 קולון = 100 סנטאבו
1c - 1 סנטאבו
1c - 1 סנטאבו
2c - 2 סנטאבו
3c - 3 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
25c - 25 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
₡1 - 1 קולון
uCoin