+

מצרים > הסולטן עבדול עזיז (1861 - 1875)

סוגים
138
שנה
שנה4p10p20p40p1q2½q5q10q20q25q50q100qשנה
4p10p/Ag-n
10p/Ag-o
10p/Br
20p/Ag-n
20p/Ag-o
20p/Br
20p/Cu
40p
40p/f
1q/n
1q/o
2½q/٤
2½q/n
2½q/o
5q/Ag
5q/Ag-n
5q/Ag-o
5q/Au
10q/Ag
10q/Ag-n
10q/Ag-o
10q/Au
20q/Ag-n
20q/Ag-o
25q50q100q١٢٧٧١٢٧٧
מערכת מטבעות: 1 קירש = 40 פרה
4p - 4 פארה
10p - 10 פארה
20p - 20 פארה
40p - 40 פארה
1q - 1 קירש
2½q - 2½ קירש
5q - 5 קירש
10q - 10 קירש
20q - 20 קירש
25q - 20 קירש
50q - 50 קירש
100q - 100 קירש
uCoin