+

מצרים > סולטנות מצרים (1916 - 1921)

סוגים
17
שנה½m1m2m5m10m2Pt5Pt10Pt20Pt100Ptשנה
 -  -  -  -  - 2Pt5Pt10Pt -  - ١٣٣٨١٣٣٨
½m1m2m5m10m2Pt5Pt10Pt/H
10Pt
20Pt/H
20Pt
 - ١٣٣٥١٣٣٥
 -  - 2m5m10m2Pt5Pt10Pt20Pt100Pt١٣٣٤١٣٣٤
מערכת מטבעות: 1 פאונד =100 פיאסטר = 1000 מיל
½m - ½ מילים
1m - 1 מילים
2m - 2 מילים
5m - 5 מילימים
10m - 10 מילים
2Pt - 2 פיאסטר
5Pt - 5 פיאסטר
10Pt - 10 פיאסטר
20Pt - 20 פיאסטר
100Pt - 100 פיאסטר
uCoin