+

מצרים > הרפובליקה של מצרים (1953 - 1958)

סוגים
12
שנה1m5m10m5Pt10Pt20Ptשנה
1m5m10m -  -  - ١٣٧٧١٣٧٧
1m/Lo
1m/S
5m10m5Pt10Pt - ١٣٧٦١٣٧٦
1m/Lo
1m/S
1m/So
5m10m5Pt10Pt20Pt١٣٧٥١٣٧٥
1m/S
1m/So
5m10m/L
10m/S
 - 10Pt - ١٣٧٤١٣٧٤
1m/S
1m/So
5m10m -  -  - ١٣٧٣١٣٧٣
מערכת מטבעות: 1 פאונד =100 פיאסטר = 1000 מיל
1m - 1 מילים
5m - 5 מילימים
10m - 10 מילים
5Pt - 5 פיאסטר
10Pt - 10 פיאסטר
20Pt - 20 פיאסטר
uCoin