+

אקוודור > הרפובליקה של אקוודור (1919 - 1987)

שנה1c2½c5c10c20c50cS/. 1S/. 2S/. 5שנה
 -  -  -  -  -  - S/. 1 -  - 1986
 -  -  -  -  - 50cS/. 1 -  - 1985
 -  -  -  -  - 50c -  -  - 1982
 -  -  -  - 20c - S/. 1 -  - 1981
 -  -  -  - 20c - S/. 1 -  - 1980
 -  -  -  -  - 50cS/. 1 -  - 1979
 -  -  -  - 20c - S/. 1 -  - 1978
 -  -  -  -  - 50cS/. 1 -  - 1977
 -  -  - 10c -  -  -  -  - 1976
 -  -  -  - 20c50cS/. 1 -  - 1975
 -  -  -  - 20c50cS/. 1 -  - 1974
 -  -  -  -  -  -  - S/. 2 - 1973
 -  -  - 10c20c -  -  -  - 1972
 -  -  -  - 20c50cS/. 1 -  - 1971
 -  - 5c -  -  - S/. 1 -  - 1970
 -  -  -  - 20c -  -  -  - 1969
 -  -  - 10c -  -  -  -  - 1968
 -  -  -  - 20c -  -  -  - 1966
 -  -  - 10c -  - S/. 1 -  - 1964
 -  -  -  -  - 50c -  -  - 1963
 -  -  -  - 20c -  -  -  - 1962
 -  -  -  - 20c - S/. 1 -  - 1959
 -  - 5c10c20c - S/. 1 -  - 1946
 -  - 5c - 20c -  - S/. 2S/. 51944
 -  -  -  -  -  -  -  - S/. 51943
 -  - 5c10c20c -  -  -  - 1942
 -  - 5c10c20c - S/. 1 -  - 1937
 -  -  -  -  -  - S/. 1 -  - 1934
 -  -  -  -  - 50cS/. 1S/. 2 - 1930
1c2½c5c10c - 50cS/. 1S/. 2 - 1928
 -  - 5c10c -  -  -  -  - 1924
 -  - 5c10c -  -  -  -  - 1919
מערכת מטבעות: 1 סוקרה = 100 סנטאבו
1c - 1 סנטאבו
2½c - ½ 2 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
20c - 20 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
S/. 1 - 1 סוקרה
S/. 2 - 2 סוקרה
S/. 5 - 5 סוקרה
uCoin