+

אקוודור > הרפובליקה של אקוודור (2000 - 2007)

שנה
שנה1c5c10c25c50cשנה
1c/Br
1c/St
5c -  -  - 2003
1c5c10c25c50c2000
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנטאבו
1c - 1 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
25c - 25 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
uCoin