+

טימור פורטוגזית > אסקודו (1958 - 1976)

שנה10c20c30c50c60c$1$2.5$3$5$6$10שנה
 - 20c - 50c - $1$2.5 - $5 - $101970
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $101964
10c - 30c - 60c$1 - $3 - $6 - 1958
מערכת מטבעות: 1 אסקודו = 100 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
20c - 20 סנטאבו
30c - 30 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
60c - 60 סנטאבו
$1 - 1 אסקודו
$2.5 - 2.5 אסקודו
$3 - 3 אסקודו
$5 - 5 אסקודו
$6 - 6 אסקודו
$10 - 10 אסקודו
uCoin