+

הרפובליקה ההולנדית > חרונינגן ואומלנד (1702 - 1795)

שנה1d1s7G14Gשנה
1d -  -  - 1772
1d/Ag
1d/Cu
 -  -  - 1771
1d/L
1d/S
 -  -  - 1770
 - 1s -  - 1766
 - 1s -  - 1765
 -  - 7G14G1761
 - 1s -  - 1738
מערכת מטבעות: 1 גולדן = 20 סטיבר = 160 דויט
1d - 1 דויט
1s - 1 סטיובר
7G - 7 גולדן
14G - 14 גולדן
uCoin