+

דנמרק > ריגסבנקדלר (1813 - 1854)

סוגים
34
שנה⅕Sk½Sk1Sk2Sk3Sk4Sk6Sk8Sk12Sk16Sk32Sk1Rd1Spשנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1854
 -  - 1Sk -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1853
 - ½Sk1Sk -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1852
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1851
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1849
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1847
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1846
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1845
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 16Sk - 1Rd1Sp1844
 -  -  -  -  -  -  - 8Sk -  - 32Sk1Rd1Sp1843
⅕Sk
⅕Sk/RBS
½Sk1Sk2Sk3Sk
3Sk/RBS
4Sk -  -  - 16Sk32Sk1Rd - 1842
 -  -  -  -  - 4Sk -  -  -  -  -  - 1Sp1841
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1840
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1839
 - ½Sk -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1838
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1837
 -  -  - 2Sk3Sk4Sk -  -  -  -  - 1Rd - 1836
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1835
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1834
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1833
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1829
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1828
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1827
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1826
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1825
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1824
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1822
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 32Sk - 1Sp1820
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1819
 -  - 1Sk2Sk -  -  -  -  -  -  - 1Rd - 1818
 -  -  - 2Sk3Sk4Sk -  -  -  -  -  -  - 1815
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 16Sk -  -  - 1814
 -  - 1Sk -  -  - 6Sk - 12Sk -  - 1Rd - 1813
מערכת מטבעות: 1 ספסיה-ריגסדלר = 2 ריגסבנקדלר = 192 ריגסבנקסקילינג
⅕Sk - ⅕ ריגסבנקסקילינג
½Sk - ½ ריגסבנקסקילינג
1Sk - 1 ריגסבנקסקילינג
2Sk - 2 שילינג
2Sk - 2 ריגסבנקסקילינג
3Sk - 3 שילינג
3Sk - 3 ריגסבנקסקילינג
4Sk - 4 שילינג
4Sk - 4 ריגסבנקסקילינג
6Sk - 6 שילינג
8Sk - 8 ריגסבנקסקילינג
12Sk - 12 שילינג
16Sk - 16 ריגסבנקסקילינג
16Sk - 16 שילינג
32Sk - 32 ריגסבנקסקילינג
1Rd - 1 ריגסבנקדלר
1Sp - 1 ספסיה-ריסדלר
uCoin