+

דנציג > העיר דנציג החופשי (1923 - 1939)

שנה1p2p5p10p½G1G2G5G10Gשנה
1p2p -  -  -  -  -  -  - 1937
 -  -  -  -  -  -  - 5G10G1935
 -  - 5p10p½G1G2G5G/kirch
5G/port
 - 1932
1p -  -  -  -  -  -  -  - 1930
1p -  -  -  -  -  -  -  - 1929
 -  - 5p -  -  -  -  -  - 1928
 -  -  -  - ½G -  - 5G - 1927
1p2p -  -  -  -  -  -  - 1926
1p2p5p10p½G1G2G5G - 1923
מערכת מטבעות: 1 גולדן = 100 פניג
1p - 1 פפניג
2p - 2 פפניג
5p - 5 פפניג
10p - 10 פפניג
½G - ½ גולדן
1G - 1 גולדן
2G - 2 גולדן
5G - 5 גולדן
10G - 10 גולדן
uCoin