+

דניה האינדיות המערביות > דאלר של דניה האינדיות המערביות (1849 - 1917)

שנה½c1c2c3c5c10c20c40c4D10Dשנה
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1913
 -  -  -  -  -  - 20c40c -  - 1907
½c1c2c - 5c10c20c40c4D - 1905
 -  -  -  -  -  -  -  - 4D10D1904
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1883
 - 1c -  - 5c10c20c -  -  - 1879
 - 1c -  - 5c10c20c -  -  - 1878
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1868
 -  -  -  -  - 10c20c -  -  - 1862
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1860
 - 1c - 3c5c10c20c -  -  - 1859
מערכת מטבעות: 1 דאלר = 100 סנט
½c - ½ סנט
1c - 1 סנט
2c - 2 סנט
3c - 3 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
20c - 20 סנט
40c - 40 סנט
4D - 4 דאלר
10D - 10 דאלר
uCoin