+

קפריסין > המלך אדוארד VII (1902 - 1910)

שנה¼p½p1p9p18pשנה
¼p½p1p -  - 1908
 -  -  - 9p18p1907
¼p -  -  -  - 1905
¼p -  -  -  - 1902
מערכת מטבעות: 1 שילינג = 9 פיאסטר
¼p - ¼ פיאסטר
½p - ½ פיאסטר
1p - 1 פיאסטר
9p - 9 פיאסטר
18p - 18 פיאסטר
uCoin