+

קפריסין > המלך ג'ורג V (1911 - 1936)

שנה¼p½p1p4½p9p18pשנה
 - ½p1p -  -  - 1934
 - ½p1p -  -  - 1931
 - ½p1p -  -  - 1930
 - ½p1p -  -  - 1927
¼p -  -  -  -  - 1926
¼p½p1p -  -  - 1922
 -  -  - 4½p9p18p1921
 -  -  -  - 9p - 1919
 -  -  -  - 9p18p1913
מערכת מטבעות: 1 שילינג = 9 פיאסטר
¼p - ¼ פיאסטר
½p - ½ פיאסטר
1p - 1 פיאסטר
4½p - 4½ פיאסטר
9p - 9 פיאסטר
18p - 18 פיאסטר
uCoin