+

קובה > הרפובליקה של קובה (1915 - 1961)

שנה
שנהערךשםKrause
1916Jose Marti (זהב 0.900, 16.72שנה) KM# 20
1916Jose Marti (זהב 0.900, 8.359שנה) KM# 19
1916Jose Marti (זהב 0.900, 6.69שנה) KM# 18
1916Jose Marti (זהב 0.900, 3.34שנה) KM# 17
1916Jose Marti (זהב 0.900, 1.67שנה) KM# 16
1915Jose Marti (זהב 0.900, 33.44שנה) KM# 21
1915Jose Marti (זהב 0.900, 16.72שנה) KM# 20
1915Jose Marti (זהב 0.900, 8.359שנה) KM# 19
1915Jose Marti (זהב 0.900, 6.69שנה) KM# 18
1915Jose Marti (זהב 0.900, 3.34שנה) KM# 17
1915Jose Marti (זהב 0.900, 1.67שנה) KM# 16
מערכת מטבעות: 1 פסו = 100 סנטאבו
$1 - 1 פסו
$2 - 2 פסו
$4 - 4 ספו
$5 - 5 פסו
$10 - 10 פסו
$20 - 20 פסו
uCoin