+

קובה > הרפובליקה של קובה (1915 - 1961)

סוגים
מיון: שנה
שנה1c2c5c10c20c40c$1שנה
1c - 5c -  -  -  - 1961
 -  - 5c -  -  -  - 1960
1c -  -  -  -  -  - 1958
 -  -  - 10c20c -  - 1949
 -  -  - 10c20c -  - 1948
1c - 5c -  -  -  - 1946
1c - 5c -  -  -  - 1943
 -  -  -  -  -  - $11939
1c -  -  -  -  - $11938
 -  -  -  -  -  - $11937
 -  -  -  -  -  - $11936
 -  -  -  -  -  - $11935
 -  -  -  -  -  - $1/new
$1/old
1934
 -  -  -  -  -  - $11933
 -  -  -  - 20c - $11932
1c - 5c10c20c40c - 1920
1c2c5c10c20c40c$11916
1c2c5c10c20c40c$11915
מערכת מטבעות: 1 פסו = 100 סנטאבו
1c - 1 סנטאבו
2c - 2 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
20c - 20 סנטאבו
40c - 40 סנטאבו
$1 - 1 פסו
uCoin