+

קולומביה > Leprosarium Coinage (1901 - 1928)

שנה1c1 p/m2c2½c5c5 p/m10c10 p/m20c50cשנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 50c1928
1c - 2c - 5c - 10c -  - 50c1921
 - 1 p/m -  -  - 5 p/m - 10 p/m -  - 1907
 -  -  - 2½c5c - 10c - 20c50c1901
מערכת מטבעות: 1 פסו = 100 סנטאבו
1c - 1 סנטאבו
1 p/m - 1 פזו (פאבלה מונדה)
2c - 2 סנטאבו
2½c - ½ 2 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
5 p/m - 5 פזו (פאבלה מונדה)
10c - 10 סנטאבו
10 p/m - 10 פזו (פאבלה מונדה)
20c - 20 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
uCoin