+

סין - הרפובליקה > מחוז גאנסו (1912 - 1928)

סוגים
3
שנה20c50c100c$1שנה
 -  -  - $1年七十國民華中年七十國民華中
 - 50c -  - 造年六十國民華中造年六十國民華中
 - 50c100c - 年五十國民華中年五十國民華中
20c -  -  - 年九國民華中年九國民華中
 -  -  - $1年三國民華中年三國民華中
מערכת מטבעות: 1 יואן = 10 ג'יאו = 100 פן= 1000 קאש
20c - 20 קאש
50c - 50 קאש
100c - 100 קאש
$1 - 1 דולר
uCoin