+

סין - הרפובליקה > מחוז יונאן (1912 - 1949)

שנה2ct50c5ct10ct20ct50ct5¥10¥שנה
 -  -  -  - 20ct -  -  - 年八十三國民華中年八十三國民華中
2ct - 5ct - 20ct50ct -  - 年一十二國民華中年一十二國民華中
 -  - 5ct10ct -  -  -  - 年二十國民華中年二十國民華中
 - 50c/Br
50c/Cu
 -  -  -  - 5¥10¥年八國民華中年八國民華中
 -  -  -  -  - 50ct -  - 1917
 -  -  -  -  - 50ct -  - 1916
מערכת מטבעות: 1 יואן = 10 ג'יאו = 100 פן= 1000 קאש
50c - 50 קאש
2ct - 2 סנט
5ct - 5 סנט
10ct - 10 סנט
20ct - 20 סנט
50ct - 50 סנט
5¥ - 5 יואן
10¥ - 10 יואן
uCoin