+

סין - הרפובליקה > רפובליקה של סין (1912 - 1949)

סוגים
8
שנה½f10c1f20c2f5f1J2J½¥1¥שנה
 -  - 1f -  -  -  -  -  -  - 年七十三國民華中年七十三國民華中
 -  -  -  -  -  -  -  - ½¥ - 年二十三國民華中年二十三國民華中
 -  -  -  -  -  - 1J2J½¥ - 年一十三國民華中年一十三國民華中
 -  -  -  -  - 5f1J -  -  - 年十三國民華中年十三國民華中
 -  - 1f/Al
1f/Br
 - 2f5f/h
5f/p
1J -  -  - 年九十二國民華中年九十二國民華中
 -  - 1f/L
1f/S
 - 2f5f1J2J -  - 年八十二國民華中年八十二國民華中
 -  - 1f -  - 5f1J2J -  - 年七十二國民年七十二國民
 -  - 1f -  -  -  -  -  -  - 年六十二國民華中年六十二國民華中
½f - 1f -  - 5f1J2J -  - 年五十二國民華中年五十二國民華中
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1¥年三十二國民華中年三十二國民華中
 -  -  -  - 2f -  -  -  - 1¥年二廿國民華中年二廿國民華中
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1¥年一十二國民華中年一十二國民華中
 -  -  - 20c -  - 1J2J -  - 造年六十國民華中造年六十國民華中
 -  -  -  -  -  - 1J2J -  - 年五十國民華中年五十國民華中
 - 10c - 20c -  -  -  -  -  - 年三十國民華中年三十國民華中
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1¥年二十國民華中年二十國民華中
 -  -  - 20c
20c/◯
 -  -  -  -  - 1¥年十國民華中年十國民華中
 - 10c
10c/◯
10c/◯f
10c/◯h
10c/◯s
 -  -  -  -  - 2J - 1¥年九國民華中年九國民華中
 - 10c/2
10c/6
 - 20c -  -  -  -  - 1¥年八國民華中年八國民華中
½f - 1f -  -  - 1J2J -  - 年五國民華中 年五國民華中
 - 10c -  -  -  - 1J2J½¥1¥年三國民華中年三國民華中
 - 10c -  -  -  - 1J2J -  - 1912
מערכת מטבעות: 1 יואן = 10 ג'יאו = 100 פן= 1000 קאש
10c - 10 קאש
20c - 20 קאש
½f - ½ פנג
1f - 1 פאן
2f - 2 פאן
5f - 5 פאן
1J - 1 צזאו
2J - 2 צזאו
½¥ - ½ יואן
1¥ - 1 יואן
uCoin