+

סין - האימפריה > מחוז הוביי  (1894 - 1911)

סוגים
3
שנה1c10c3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2c1Tשנה
 -  -  - 7.2c1m4.4c - 7m2c - 1909
1c -  -  -  -  -  -  - 1906
 -  -  -  -  -  -  - 1T1904
 - 10c -  -  -  -  -  - 1902
 -  - 3.6c - 1m4.4c3m6c7m2c - 1895
 -  -  - 7.2c -  -  -  - 1894
1c - 1 קאש
10c - 10 קאש
3.6c - 3.6 קאנארין
7.2c - 7.2 קאנארין
1m4.4c - 1 מאיס 4.4 קאנארין
3m6c - 3 מאיס 6 קאנארין
7m2c - 7 מאיס 2 קאנארין
1T - 1 טאל
uCoin