+

סין - האימפריה > מחוז ז'ילי (1896 - 1907)

שנה1c10c20c3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2c1Tשנה
 -  -  -  -  -  -  - 7m2c - 3434
 -  -  -  -  -  -  - 7m2c1T3333
 - 10c20c -  -  -  -  -  - 1906
 -  -  -  -  - 1m4.4c -  -  - 3131
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1904
 -  -  -  -  -  -  - 7m2c - 2929
 -  -  - 3.6c - 1m4.4c - 7m2c - 2626
 -  -  - 3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2c - 2525
 -  -  - 3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2c - 2424
 -  -  - 3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2c - 2323
 -  -  - 3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2c - 2222
1c - 1 קאש
10c - 10 קאש
20c - 20 קאש
3.6c - 3.6 קאנארין
7.2c - 7.2 קאנארין
1m4.4c - 1 מאיס 4.4 קאנארין
3m6c - 3 מאיס 6 קאנארין
7m2c - 7 מאיס 2 קאנארין
1T - 1 טאל
uCoin