+

סין - האימפריה > פרובינציית קוואנג-טונג (1889 - 1911)

סוגים
2
שנה1c10c3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2cשנה
1c -  -  - 1m4.4c - 7m2c酉己酉己
1c -  -  -  -  -  - 午丙午丙
 - 10c/10C
10c/1C
 -  -  -  -  - 1900
1c - 3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2c1890
1c - 3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2c1889
1c - 1 קאש
10c - 10 קאש
3.6c - 3.6 קאנארין
7.2c - 7.2 קאנארין
1m4.4c - 1 מאיס 4.4 קאנארין
3m6c - 3 מאיס 6 קאנארין
7m2c - 7 מאיס 2 קאנארין
uCoin