+

הרפובליקה המרכז אפריקאית > פרנק שיתוף פעולה במרכז האפריקה (1971 - 2015)

שנה100₣500₣שנה
100₣ - 1990
100₣ - 1988
 - 500₣1986
100₣500₣1985
100₣ - 1983
100₣ - 1982
100₣ - 1979
100₣ - 1978
100₣ - 1976
100₣ - 1975
100₣ - 1972
100₣ - 1971
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
100₣ - 100 פרנק
500₣ - 500 פרנק
uCoin