+

אפריקה בקו המשווה > פרנק CFA (1961 - 1972)

שנה1F5F10F25F50F100Fשנה
 - 5F10F25F -  - 1972
1F -  -  -  -  - 1971
 - 5F - 25F -  - 1970
1F - 10F -  -  - 1969
 - 5F -  -  - 100F1968
 - 5F10F -  - 100F1967
 -  -  -  -  - 100F1966
 - 5F10F -  -  - 1965
 -  -  -  - 50F - 1963
 - 5F10F25F -  - 1962
 - 5F10F - 50F - 1961
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
1F - 1 פרנק
5F - 5 פרנק
10F - 10 פרנק
25F - 25 פרנק
50F - 50 פרנק
100F - 100 פרנק
uCoin