+

אפריקה המרכזית > פרנק שיתוף פעולה במרכז האפריקה (1973 - 2015)

סוגים
48
שנה1₣2₣5₣10₣25₣50₣100₣500₣שנה
1₣2₣5₣10₣25₣50₣100₣500₣2006
1₣ - 5₣10₣25₣50₣100₣ - 2003
1₣ - 5₣10₣25₣50₣100₣500₣1998
 -  - 5₣10₣25₣50₣100₣ - 1996
1₣ - 5₣10₣25₣ - 100₣ - 1992
 -  -  -  - 25₣50₣ -  - 1991
1₣ -  -  - 25₣50₣ -  - 1990
 -  -  -  - 25₣50₣ -  - 1989
1₣ -  -  - 25₣50₣ -  - 1988
1₣ -  -  - 25₣50₣ -  - 1986
1₣ - 5₣10₣25₣50₣ -  - 1985
 -  - 5₣10₣25₣50₣ - 500₣1984
 -  - 5₣10₣25₣50₣ -  - 1983
1₣ - 5₣10₣25₣50₣ - 500₣1982
 -  - 5₣10₣ - 50₣ -  - 1981
 -  - 5₣10₣ - 50₣ -  - 1980
1₣ - 5₣10₣ - 50₣ - 500₣1979
1₣ - 5₣10₣25₣50₣ -  - 1978
 -  - 5₣10₣ - 50₣ - 500₣1977
1₣ - 5₣10₣25₣50₣ - 500₣1976
 -  - 5₣10₣25₣ -  -  - 1975
1₣ -  - 10₣ -  -  -  - 1974
 -  - 5₣ -  -  -  -  - 1973
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
1₣ - 1 פרנק
2₣ - 2 פרנק
5₣ - 5 פרנק
10₣ - 10 פרנק
25₣ - 25 פרנק
50₣ - 50 פרנק
100₣ - 100 פרנק
500₣ - 500 פרנק
uCoin